A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az intézményi szolgáltatások igénybevétele az intézmény székhelyén, illetve telephelyein kérelmezhető.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.


A Kérelem Adatlap kitöltése, valamint az alábbi csatolt dokumentumok alapján történik a nyilvántartásba vétel:
-  szakorvosi vélemény,
- gondnokság alatt álló személyek esetében gondnokkirendelő határozat,amennyiben az ellátást igénylő ideiglenes gondnokság alatt áll, úgy az illetékes Gyámhatóság előzetes jóváhagyása is szükséges,
-  éves nyugdíjösszesítő,
-  jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat.

Weboldalunkon sütiket használunk

A sztehlo.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.